STATIČNO

Lokacija: Pilonova galerija, Ajdovščina
Datum: 12.9 - 10.10.2014V Pilonovi galeriji Ajdovščina napovedujemo skupinsko razstavo Nova fotografija – STATIČNO. Z video in fotografskimi deli se bodo predstavili Johnsmith (Japonska), Lenka Klimešová (Češka), Špela Pavli (Slovenija) in Vesna Čadež (Slovenija). Kustosi razstave, ki je nastala v sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje in Slovenskim društvom likovnih kritikov, so dr. Boris Gorupič, mag. Maša Jazbec in Nataša Kovšca. 
Urnik v času trajanja razstave: ponedeljek: od 8. do 16. ure, torek-petek: od 8. do 17. ure, nedelja: od 15. do 18. ure, ob sobotah in praznikih je galerija zaprta.


Razstava Nova fotografija – STATIČNO (New photography – STATIC) je postavljena na izhodišče, kjer se srečujeta dve, danes najbolj pogosti likovni tehnologiji: video in fotografija. Video lahko v širšem pomenu postavimo blizu filmu in televiziji, v ožjem pa gre predvsem za umetniško izražanje, na kar se navezuje tudi razstava. Fotografija, kot najbolj razširjena vizualna tehnologija od modernizma naprej, pa je prav tako prisotna s svojim informativnim in umetniškim značajem. Kustosi razstave so poskušali obe praksi združiti, in hkrati opozoriti tako na njune primerljivosti kot tudi različnosti. Zato so v izhodišče postavili dela, ki so jih avtorji naredili kot video zapise; pri tem gre za posnetke konceptualnih, body art izvedb ali pa sestavljanje že obstoječih fotografij v film. Kustosi so delo avtorjev nadaljevali s tem, da so iz posameznih video del izvzeli določene sekvence, in jih na razstavi predstavili kot individualne fotografije. Njihov pristop do razmerja med videom in fotografijo je izrazito raziskovalen, saj poskuša odgovoriti na vprašanje razmerja med gibljivo in statično sliko, njuno vizualno izraznost, in umetniško kakovost med množico slikovnega gradiva in njenim posameznim delom.
.

V.A.T. // TNM - Trbovlje novomedijsko mesto


Lokacija: Galerija ZDSLU, Ljubljana
Datum: 10.6 - 17.7.2014

http://zdslu.si/razstave-in-obvestila/galerija-zdslu/razstava-tnm/


"Prav imate. Življenje pri nas je težko. Naše mestece je luknja. Zmeraj je bilo luknja. Ampak zdaj," sem rekel," je luknja v prihodnost. Skoz to luknjo bodo prišle v naš ušivi svet take reči, da bo vse drugače. Življenje bo drugačno, boljše, vsakdo bo imel, kar bo hotel. To je ta luknja. Skoz to luknjo prihaja znanje. Ko pa bomo vse vedeli, bomo vsi obogateli, poleteli bomo med zvezde, šli bomo kamor koli. Takšna bo takrat ta naša luknja …" - Piknik na robu ceste, bratov Strugacki (1972).

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje od leta 2010 izvaja program Trbovlje novomedijsko mesto – TNM, ki v celoti obsega projekte z novomedijsko vsebino.

Modernizacija tehnologije, novi mediji, internet itd. prenašajo človeško izkušnjo iz fizičnega v intelektualno, kar dela sodobno družbo bolj intelektualno in manj čustveno. V post-medijskem stanju (izraz Petra Weibla) sodobna umetnost poskuša ponovno najti svoje mesto; doseči poskuša “Modus Vivendi” nekje med sodobnim in tradicionalnim. To sobivanje na notranjem nivoju vzpostavlja povezavo med različnimi mediji, njihovo interakcijo ter sodelovanje.

V.A.T. je skupina vizualnih umetnikov, ki se ukvarjajo z tranzicijsko sintagmo prehajanja med realnimi in virtualnimi svetovi. Na začetku 21. stoletja je manipulacija z vizualno podobo vseprisotna. Popelje nas lahko v svetove, ki so na prvi pogled daleč od realnosti, pa vendar se z njimi soočamo vsak dan in vsepovsod. Prvič v zgodovini se postavlja vprašanje, kaj sploh realno je, in kaj je »mirage«. Podobe, ki plešejo pred vami, pa so vendarle tudi odraz časa in prostora v katerem živimo. Čeprav se na prvi pogled ukvarjajo s prihodnostjo, so še kako relevantna zdaj in tukaj. 
Danes smo postali ujetniki podob, s katerimi se obdajamo. Zato zamenjujemo krizo podobe, ki jo spodbuja tehnološka ekspanzija vizualnih medijev, s krizo telesa, ki ga v podobah ne najdemo več. Iz tega nadalje sklepamo o krizi človeka. Podobe niso nikoli samo to, kar trdijo, da so, namreč odslikave realnosti, razen če odslikavajo idejo realnosti, pa še ta ideja je lahko le fiktivna.

Na podoben način, kot ga opisujeta brata Strugatski v svoji knjigi Piknik na robu ceste (1972), se člani skupine V. A. T., s spoštovanjem in nostalgijo, s svojimi deli dotikajo preteklosti ne samo na zunanji, vizualni ploskvi, temveč s svojimi deli zadrejo globlje.

Razstavljajo: Maša Jazbec, Matic Plevčak, Fabrizio Lamoncha, Ioan Cernei, Andrej Uduč, Primož Zakrajšek, Špela Pavli, Tanja Hanžič, Katja Sovre, Manja Ključevšek, Đejmi Hadrović, Barbara Jazbec, V.A.T..